Laatste nieuws over subsidies

30 jul
2018

Ook in 2019 Subsidieregeling Praktijkleren

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Regioplan concludeert dat het aantal praktijkleerplaatsen groeit en het aanbod ervan zou kunnen verminderen wanneer de subsidieregeling zou worden afgeschaft. Regioplan geeft aan dat - hoewel de subsidieregeling niet de belangrijkste reden is om praktijkleerplaatsen aan te bieden - voor de helft van de werkgevers wel van invloed lijkt te zijn op het aantal praktijkleerplaatsen dat zij aanbieden. Een kwart van de geïnterviewde werkgevers zegt zonder subsidie zeker minder praktijkleerplaatsen aan te zullen bieden en eveneens een kwart twijfelt of zij zonder de subsidieregeling evenveel praktijkleerplaatsen aan zouden bieden. De mate waarin de subsidieregeling effectief is, laat zich volgens Regioplan echter moeilijk vaststellen vanwege de diversiteit van het veld en de invloed van de conjunctuur op de ruimte voor praktijkleerplaatsen bij werkgevers.

 


Minister van Engelshoven (OCW) heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat zij heeft besloten de Subsidieregeling praktijkleren voort te zetten in 2019. De conclusies van een onlangs uitgevoerde evaluatie van de regeling door Regioplan zijn mede aanleiding voor deze beslissing. 

Aanvragen voor het schooljaar 2017/2018 kan nog tot 6 september 2018.