Laatste nieuws over subsidies

7 jul
2018

Innovatiefonds Noord-Holland

Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van innovatieve projecten in het midden- en kleinbedrijf (mkb) binnen de provincie Noord-Holland.

Het dit voorjaar al aangekondigde fonds is een initiatief van de provincie Noord-Holland, de holding bedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en de Hogeschool van Amsterdam en Sanquin. Voor het fonds is een budget van € 21 miljoen beschikbaar, waarvan € 12,5 miljoen voor de periode 2018-2023 (eerste fondsdeel).

 


Vanuit het fonds kunnen converteerbare leningen worden verstrekt aan mkb-ondernemers en startups (jonger dan vijf jaar oud) die ontstaan vanuit de kennisinstellingen.

Leningen kunnen worden verstrekt voor zogeheten Proof-of-Conceptfase (PoC) van de ontwikkeling van een duurzaam en innovatief product of proces. Er dient al wel een uitgewerkt plan of idee te zijn en bijvoorbeeld een prototype.

De omvang van de lening is minimaal € 50.000 en maximaal € 300.000. De aanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie.

 

Bron: www.innovatiefondsnoordholland.nl