Laatste nieuws over subsidies

1 aug
2018

Openstelling SDE+

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Iedereen die investeert in de productie van energie via zon, wind, geothermie, water en biomassa kan gebruik maken van de SDE+. 

 

 


De najaarsopenstelling van de populaire subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is van 2 oktober tot 8 november 2018.  De najaarsronde 2018 wordt ten opzichte van de voorjaarsronde 2018 wel op enkele punten gewijzigd. Zo gaat deze ronde langer open, worden de basisbedragen voor de verschillende categorieën zon-PV verlaagd en wordt de warmtestaffel voor Biomassa ≥ 5 MWth aangepast. 

De SDE+ stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind
  • Windenergie op zee
  • Zon

Op 10 juli 2018 informeerde minister Wiebes de Kamer over de uitgangspunten van de subsidieregeling SDE+ najaarsronde 2018. De brief vind je hier.

Het budget voor deze ronde is € 6 miljard.

Hoeveel subsidie je ontvangt, is afhankelijk van de technologie, het moment waarop je aanvraagt en de hoeveelheid duurzame energie die je produceert. 

 

Bron: www.rijksoverheid.nl