Laatste nieuws over subsidies

12 nov
2018

Regeling duurzame inzetbaarheid weer geopend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zojuist de ESF DI subsidieregeling weer geopend. Deze openstelling is tot en met komende vrijdag. Vele bedrijven maken ook dit keer weer gebruik van de regeling. Vanaf 8 april 2019 kan er wederom aangevraagd worden. Met behulp van ESF DI kunt u advies inwinnen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren.

Daarnaast kunt u een aanvraag indienen voor begeleiding bij de implementatie van een advies. De subsidiebijdrage is ten opzichte van voortgaande jaren verhoogd. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe adviseur met een maximum van € 12.500,- en een minimum van € 6.000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 15.000.000,- per aanvraagtijdvak. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting vastgesteld welke organisaties subsidie ontvangen.

VanderLied Consultancy werkt.

Onze werkwijze kenmerkt zich door Twentse nuchterheid en een no-nonsense mentaliteit. Neem contact met ons op als u meer over deze regeling wilt weten. Mail naar info@vanderlied.nl.