Laatste nieuws over subsidies

15 jan
2019

Programma ‘Kansen voor West II’ : binnenkort laatste openstellingen Amsterdam gepubliceerd

Met het Operationeel Programma EFRO West-Nederland (OPWEST) wil West-Nederlandbedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie stimuleren.  Het programma richt zich op kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) in West-Nederland. 
De verwachting is dat de openstellingen medio februari 2019 van start zullen gaan.


Het programma (OP-West of Kansen voor West II genoemd) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een groot deel van het programmabudget is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat € 190 miljoen beschikbaar stelt. Dit wordt aangevuld met de cofinanciering van de provincies, het Rijk en de projectuitvoerders. 

West-Nederland heeft gekozen voor een aantal doelstellingen en prioriteiten. Binnen dit programma gaat het concreet om openstellingen voor prioriteit 1 (versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie; budget ongeveer € 3 miljoen), prioriteit 3 (mismatch op de arbeidsmarkt) en prioriteit 4 (stedelijk vestigingsklimaat). 

De hoogte van de Kansen voor West-bijdrage die u voor uw project kunt ontvangen hangt af van de investeringsprioriteit waarbinnen de openstelling, waar u een aanvraag indient, valt.

 

Neem contact met ons op als u meer over deze regeling wilt weten. Mail naar info@vanderlied.nl

‘VanderLied Consultancy werkt’

Onze werkwijze kenmerkt zich door Twentse nuchterheid en een no-nonsense mentaliteit.