Laatste nieuws over subsidies

6 feb
2019

Ontwerpbesluit ‘Nadere Regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland’

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de ‘Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland’ in ontwerp vastgesteld. Deze nadere regels maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd voor het ondersteunen van activiteiten die de innovatie bij Flevolandse ondernemers binnen de topsectoren bevorderen.
De nadere regels worden vanaf 8 februari 2019 voor een periode van vier weken ter inzage gelegd bij de Flevolandse gemeentehuizen en het Provinciehuis.