Laatste nieuws over subsidies

het laatste nieuws over onze diensten en de wettelijk bepaalde subsidies kunt u hier lezen! Door ons te volgen op LinkedIn of Twitter kunt u de berichten ook ontvangen.

31 mei
2019

Subsidie voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Bijna 15 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Vijftien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen bedrijven en regionale overheden gericht op energietransitie, techniek, zorg, bouw, infra en logistiek krijgen in totaal € 14,9 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

[Meer]
1 aug
2018

Openstelling SDE+

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Iedereen die investeert in de productie van energie via zon, wind, geothermie, water en biomassa kan gebruik maken van de SDE+. 

 

 

[Meer]
30 jul
2018

Ook in 2019 Subsidieregeling Praktijkleren

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Regioplan concludeert dat het aantal praktijkleerplaatsen groeit en het aanbod ervan zou kunnen verminderen wanneer de subsidieregeling zou worden afgeschaft. Regioplan geeft aan dat - hoewel de subsidieregeling niet de belangrijkste reden is om praktijkleerplaatsen aan te bieden - voor de helft van de werkgevers wel van invloed lijkt te zijn op het aantal praktijkleerplaatsen dat zij aanbieden. Een kwart van de geïnterviewde werkgevers zegt zonder subsidie zeker minder praktijkleerplaatsen aan te zullen bieden en eveneens een kwart twijfelt of zij zonder de subsidieregeling evenveel praktijkleerplaatsen aan zouden bieden. De mate waarin de subsidieregeling effectief is, laat zich volgens Regioplan echter moeilijk vaststellen vanwege de diversiteit van het veld en de invloed van de conjunctuur op de ruimte voor praktijkleerplaatsen bij werkgevers.

 

[Meer]
30 jul
2018

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

De Noord-Hollandse Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een verzoek van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland om het fondsvermogen uit te breiden met  € 25 miljoen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten, wordt dit bedrag aan het fondsvermogen van het Participatiefonds toegevoegd.

 

[Meer]
7 jul
2018

Innovatiefonds Noord-Holland

Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van innovatieve projecten in het midden- en kleinbedrijf (mkb) binnen de provincie Noord-Holland.

Het dit voorjaar al aangekondigde fonds is een initiatief van de provincie Noord-Holland, de holding bedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en de Hogeschool van Amsterdam en Sanquin. Voor het fonds is een budget van € 21 miljoen beschikbaar, waarvan € 12,5 miljoen voor de periode 2018-2023 (eerste fondsdeel).

 

[Meer]