Laatste nieuws over subsidies

het laatste nieuws over onze diensten en de wettelijk bepaalde subsidies kunt u hier lezen! Door ons te volgen op LinkedIn of Twitter kunt u de berichten ook ontvangen.

16 jan
2019

Eurostars-programma (EUROSTARS) weer geopend voor registratie.

Het doel van het Eurostars-programma is om Europees ondernemerschap te stimuleren door de ondersteuning van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door mkb-bedrijven. De deadline voor het indienen van aanvragen tijdens deze aanvraagronde van het programma is 28 februari 2019 (20.00 uur)

[Meer]
15 jan
2019

Programma ‘Kansen voor West II’ : binnenkort laatste openstellingen Amsterdam gepubliceerd

Met het Operationeel Programma EFRO West-Nederland (OPWEST) wil West-Nederlandbedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie stimuleren.  Het programma richt zich op kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) in West-Nederland. 
De verwachting is dat de openstellingen medio februari 2019 van start zullen gaan.

[Meer]
14 jan
2019

15 januari 2019 opent de eerste DHI-tender

DHI is een subsidieregeling op basis van ‘first come first serve’ en richt zich op mkb-ondernemingen met internationale ambitie. Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren, investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u. Op 15 januari 2019 opent de eerste DHI-tenderronde. De DHI-tenderrondes duren meestal zes weken. De aanvragen worden beoordeelt op volgorde van binnenkomst. U kunt in aanmerking komen voor subsidie zolang er budget beschikbaar is.

[Meer]
12 nov
2018

Regeling duurzame inzetbaarheid weer geopend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zojuist de ESF DI subsidieregeling weer geopend. Deze openstelling is tot en met komende vrijdag. Vele bedrijven maken ook dit keer weer gebruik van de regeling. Vanaf 8 april 2019 kan er wederom aangevraagd worden. Met behulp van ESF DI kunt u advies inwinnen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren. [Meer]
23 okt
2018

Interreg Euregio Maas-Rijn call voor 33 miljoen

Het Comité van Toezicht van het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn (IVAEMRLI) heeft de voorwaarden vastgesteld voor een nieuwe oproep (call 5) voor projectvoorstellen.

[Meer]
16 okt
2018

WBSO profiteert van handhaving dividendbelasting

Afgelopen maandag heeft het kabinet besloten de dividendbelasting te handhaven. In plaats van de afschaffing van deze belasting komt een pakket fiscale maatregelen gericht op het versterken van het vestigingsklimaat en vooral voor het MKB. [Meer]
12 okt
2018

Meer geld voor duurzame en circulaire initiatieven

Het kabinet trekt in 2019 € 22,5 miljoen extra uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Nederland wil m in 2050 een economie zonder afval te maken: een circulaire economie.

[Meer]
8 okt
2018

Openstellingen en subsidieplafonds POP3 Overijssel regeling

Provincie Overijssel heeft voor de Regeling POP 3 subsidies provincie Overijssel een aantal nieuwe openstellingen en subsidieplafonds bekendgemaakt.

Het gaat om de volgende openstellingen en subsidieplafonds

[Meer]
1 aug
2018

Openstelling SDE+

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Iedereen die investeert in de productie van energie via zon, wind, geothermie, water en biomassa kan gebruik maken van de SDE+. 

 

 

[Meer]
1 aug
2018

Energiesubsidie Overijssel

Vanaf 1 augustus energiesubsidie aanvragen in Overijssel, regeling gekoppeld aan EIA

Als bedrijf inversteren in duurzame Hernieuwbare energie en energiebesparing in Overijssel? Dan kan er gebruik gemaakt worden van de regeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing.

Vanaf 1 augustus jl. kan de subsidie aangevraagd. Deze regeling is gekoppeld aan de Energie Investeringsaftrek (EIA). Wanneer er al gebruik gemaakt wordt van de EIA kan daar dus ook nog eens een bedrag bijkomen voor de provinciale energiesubsidie. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten en kan oplopen tot € 2 ton.

 

[Meer]

Pagina 1 van 3  > >>