Laatste nieuws over subsidies

het laatste nieuws over onze diensten en de wettelijk bepaalde subsidies kunt u hier lezen! Door ons te volgen op LinkedIn of Twitter kunt u de berichten ook ontvangen.

6 feb
2019

Ontwerpbesluit ‘Nadere Regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland’

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de ‘Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland’ in ontwerp vastgesteld. Deze nadere regels maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd voor het ondersteunen van activiteiten die de innovatie bij Flevolandse ondernemers binnen de topsectoren bevorderen. [Meer]
15 jan
2019

Programma ‘Kansen voor West II’ : binnenkort laatste openstellingen Amsterdam gepubliceerd

Met het Operationeel Programma EFRO West-Nederland (OPWEST) wil West-Nederlandbedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie stimuleren.  Het programma richt zich op kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) in West-Nederland. 
De verwachting is dat de openstellingen medio februari 2019 van start zullen gaan.

[Meer]
12 nov
2018

Regeling duurzame inzetbaarheid weer geopend

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zojuist de ESF DI subsidieregeling weer geopend. Deze openstelling is tot en met komende vrijdag. Vele bedrijven maken ook dit keer weer gebruik van de regeling. Vanaf 8 april 2019 kan er wederom aangevraagd worden. Met behulp van ESF DI kunt u advies inwinnen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren. [Meer]
23 okt
2018

Interreg Euregio Maas-Rijn call voor 33 miljoen

Het Comité van Toezicht van het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn (IVAEMRLI) heeft de voorwaarden vastgesteld voor een nieuwe oproep (call 5) voor projectvoorstellen.

[Meer]
16 okt
2018

WBSO profiteert van handhaving dividendbelasting

Afgelopen maandag heeft het kabinet besloten de dividendbelasting te handhaven. In plaats van de afschaffing van deze belasting komt een pakket fiscale maatregelen gericht op het versterken van het vestigingsklimaat en vooral voor het MKB. [Meer]
12 okt
2018

Meer geld voor duurzame en circulaire initiatieven

Het kabinet trekt in 2019 € 22,5 miljoen extra uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Nederland wil m in 2050 een economie zonder afval te maken: een circulaire economie.

[Meer]
1 aug
2018

Openstelling SDE+

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Iedereen die investeert in de productie van energie via zon, wind, geothermie, water en biomassa kan gebruik maken van de SDE+. 

 

 

[Meer]
1 aug
2018

Energiesubsidie Overijssel

Vanaf 1 augustus energiesubsidie aanvragen in Overijssel, regeling gekoppeld aan EIA

Als bedrijf inversteren in duurzame Hernieuwbare energie en energiebesparing in Overijssel? Dan kan er gebruik gemaakt worden van de regeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing.

Vanaf 1 augustus jl. kan de subsidie aangevraagd. Deze regeling is gekoppeld aan de Energie Investeringsaftrek (EIA). Wanneer er al gebruik gemaakt wordt van de EIA kan daar dus ook nog eens een bedrag bijkomen voor de provinciale energiesubsidie. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten en kan oplopen tot € 2 ton.

 

[Meer]
1 aug
2018

Nieuwe tender voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Op 9 augustus 2018 opent de nieuwe tender voor DHI.

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemingen om succesvol internationaal zaken te doen (uitvoeren specifiek project of potentiële klanten overtuigen van de ontwikkelde technologie) in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

[Meer]
30 jul
2018

Extra aanvraagperiode Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo

Er is een extra aanvraagperiode voor de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo gepubliceerd.

Er is besloten om deze ronde gerichter in te zetten op het verbeteren van de doorstroom van mbo naar het hbo in het domein en/of de sector economie. Dat betekent dat subsidieaanvragen voor activiteiten die uitsluitend zijn gericht op studenten in opleidingen uit de mbo-domeinen economie en administratie en handel en ondernemerschap en de hbo-sector economie voorrang krijgen bij de toekenning van subsidie.

Zijn alle aanvragen uit de sector economie behandeld dan pas worden de overige aanvragen beoordeeld en zo mogelijk toegekend zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

 

[Meer]

Pagina 1 van 2  > >>