Laatste nieuws over subsidies

het laatste nieuws over onze diensten en de wettelijk bepaalde subsidies kunt u hier lezen! Door ons te volgen op LinkedIn of Twitter kunt u de berichten ook ontvangen.

2 aug
2019

GirodiKiKa

Emma en Marisca fietsen voor het goede doel.
(https://www.girodikikanederland.nl/hofjes)

[Meer]
31 mei
2019

Subsidie voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Bijna 15 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Vijftien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen bedrijven en regionale overheden gericht op energietransitie, techniek, zorg, bouw, infra en logistiek krijgen in totaal € 14,9 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

[Meer]
1 aug
2018

Openstelling SDE+

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Iedereen die investeert in de productie van energie via zon, wind, geothermie, water en biomassa kan gebruik maken van de SDE+. 

 

 

[Meer]
1 aug
2018

Energiesubsidie Overijssel

Vanaf 1 augustus energiesubsidie aanvragen in Overijssel, regeling gekoppeld aan EIA

Als bedrijf inversteren in duurzame Hernieuwbare energie en energiebesparing in Overijssel? Dan kan er gebruik gemaakt worden van de regeling Hernieuwbare Energie en Energiebesparing.

Vanaf 1 augustus jl. kan de subsidie aangevraagd. Deze regeling is gekoppeld aan de Energie Investeringsaftrek (EIA). Wanneer er al gebruik gemaakt wordt van de EIA kan daar dus ook nog eens een bedrag bijkomen voor de provinciale energiesubsidie. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten en kan oplopen tot € 2 ton.

 

[Meer]
1 aug
2018

Nieuwe tender voor demonstratieprojecten, haalbaarheids- en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Op 9 augustus 2018 opent de nieuwe tender voor DHI.

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemingen om succesvol internationaal zaken te doen (uitvoeren specifiek project of potentiële klanten overtuigen van de ontwikkelde technologie) in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

[Meer]
30 jul
2018

Extra aanvraagperiode Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo

Er is een extra aanvraagperiode voor de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo gepubliceerd.

Er is besloten om deze ronde gerichter in te zetten op het verbeteren van de doorstroom van mbo naar het hbo in het domein en/of de sector economie. Dat betekent dat subsidieaanvragen voor activiteiten die uitsluitend zijn gericht op studenten in opleidingen uit de mbo-domeinen economie en administratie en handel en ondernemerschap en de hbo-sector economie voorrang krijgen bij de toekenning van subsidie.

Zijn alle aanvragen uit de sector economie behandeld dan pas worden de overige aanvragen beoordeeld en zo mogelijk toegekend zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

 

[Meer]
30 jul
2018

Ook in 2019 Subsidieregeling Praktijkleren

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Regioplan concludeert dat het aantal praktijkleerplaatsen groeit en het aanbod ervan zou kunnen verminderen wanneer de subsidieregeling zou worden afgeschaft. Regioplan geeft aan dat - hoewel de subsidieregeling niet de belangrijkste reden is om praktijkleerplaatsen aan te bieden - voor de helft van de werkgevers wel van invloed lijkt te zijn op het aantal praktijkleerplaatsen dat zij aanbieden. Een kwart van de geïnterviewde werkgevers zegt zonder subsidie zeker minder praktijkleerplaatsen aan te zullen bieden en eveneens een kwart twijfelt of zij zonder de subsidieregeling evenveel praktijkleerplaatsen aan zouden bieden. De mate waarin de subsidieregeling effectief is, laat zich volgens Regioplan echter moeilijk vaststellen vanwege de diversiteit van het veld en de invloed van de conjunctuur op de ruimte voor praktijkleerplaatsen bij werkgevers.

 

[Meer]
30 jul
2018

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

De Noord-Hollandse Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een verzoek van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland om het fondsvermogen uit te breiden met  € 25 miljoen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten, wordt dit bedrag aan het fondsvermogen van het Participatiefonds toegevoegd.

 

[Meer]
25 jul
2018

innovatieprojecten FOOD2020 Fase II

​Het projectteam van het Nederlands-Duitse Interregproject FOOD2020 heeft met succes subsidie aangevraagd voor Fase II van het project. Geïnteresseerde mkb-bedrijven kunnen tot 6 september 2018 nieuwe projecten indienen.

Te ondersteunen projecten moeten thematisch vallen onder één van de vijf hoofdthema's binnen FOOD2020: ​
  • voedselzekerheid,
  • duurzaamheid,
  • voedselveiligheid,
  • gezonde voeding,
  • sociale innovatie.

 

[Meer]
17 jul
2018

Nieuwe regeling; Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal

De nieuwe regeling is een onderdeel van de Regeling Nationale EZ-Subsidies en heeft tot doel het ondersteungen van projecten welke oplossingen bieden voor knelpunten die MKB-ondernemers in de technische sectoren ervan weerhouden te investeren in scholing en ontwikkeling van de werkenden. Er is een budget bewschikbaar van € 2 miljoen voor 2018.

[Meer]

Pagina 1 van 2  > >>