EIA, MIA en VAMIL

EIA staat voor Energie- investeringsaftrek. Het is een fiscale regeling, waarmee de Nederlandse overheid het Nederlandse bedrijfsleven wil aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Als ondernemer levert het u een dubbele besparing op als u gebruik maakt van de EIA: uw energiekosten gaan omlaag en u betaald minder belasting. Door gebruik te maken van de EIA kunt u 55,5% van de investeringskosten van het door u aangeschafte energiebesparende bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. En u betaald minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA voldoen aan de energieprestatie-eisen en bevorderen doelmatig gebruik van energie. Naast bedrijfsmiddelen die vastliggen in de Energieprestatielijst zijn er ook bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA, maar niet op de lijst voorkomen.

Wanneer een bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor de EIA dan kunnen de volgende kosten worden meegenomen in de aanvraag:
1. Aanschafkosten
2. Voortbreningingskosten
3. Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen
4. Kosten voor energieadvies

MIA/VAMIL (Milieu Investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen)
De MIA en de VAMIL zijn twee verschillende regelingen. Via de MIA/VAMIL kunt u als ondernemer:
1. Fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen.
2. Innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

Door het aanvragen van de MIA kunt u tot 36% van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving. Met de VAMIL kunt u zelf bepalen wanneer u de investeringskosten van het milievriendelijke bedrijfsmiddel afschrijft. Hoe snel of hoe langzaam bepaalt u zelf. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Heeft u als ondernemer een milieuvriendelijke product of bedrijfsmiddel ontwikkeld dat u op de markt wilt brengen? Dan kunnen wij er samen met u voor zorgen dat dit product op de milieulijst komt te staan. Hierdoor wordt het aantrekkelijke voor potentiële kopers van uw product om het aan te schaffen. Om uw product op de lijst geplaatst te krijgen moet het in ieder geval:
1. Een duidelijke milieuverdienste hebben
2. Innovatief zijn of nog een klein marktaandeel hebben ten opzichte van het alternatief
3. Duurder zijn dan het milieu-onvriendelijke alternatief

Als VanderLied Consultancy doen wij met regelmaat aanvragen voor de EIA en MIA/VAMIL. Wilt u weten of uw investering in aanmerking komt voor één van de regelingen neem dan gerust contact met ons op.

Regelingen