Laatste nieuws over subsidies

30 jul
2018

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

De Noord-Hollandse Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een verzoek van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland om het fondsvermogen uit te breiden met  € 25 miljoen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten, wordt dit bedrag aan het fondsvermogen van het Participatiefonds toegevoegd.

 


Over het Participatiefonds

Het fonds is speciaal bedoeld voor bedrijven en projecten, die duurzame energie een extra stimulans geven. Met bewezen technologieën kan het bedrijfsmodel verder uitgebouwd worden. Starters kunnen met dit fonds hun waarde bewijzen door met verrassende innovaties op het gebied van duurzame energie te komen.

Het fonds richt zich met name op de volgende speerpunten:

  • Energietransitie
  • Circulaire Economie
  • Duurzame Mobiliteit
  • Ook andere unieke duurzame proposities kunnen in aanmerking komen

 

Bron: www.noord-holland.nl